Aktuality - všetky

Mimoriadne zasadnutie OZ

06. 11. 2017 - Mimoriadne zasadnutie OZ sa uskutoční 9.11.2017 o 16:00 v sále kultúrneho domu. program v prílohe...  >> čítaj viac

Workshop Ovocinárstvo v súlade s prírodou

03. 11. 2017 - Farmička.sk a Gemerské grúne, o.z. Vás srdečne pozývajú na workshop s názvom Ovocinárstvo v súlade s prírodou. Kurz sa uskutoční v sobotu 11.11.2017 o 9:30 v Muránskej Dlhej Lúke, v kultúrnom dome. Viac v prílohe...  >> čítaj viac

Detox zber jeseň 2017

31. 10. 2017 - Zber nebezpečného odpadu, 6.11.2017 pondelok. Viac v prílohe...  >> čítaj viac

Mapa

mapa

Partnerstvo MP - ČH

partnerstvo mp - ch
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Partnerstva Muránska planina - Čierny Hron v rámci Grantového programu Naštartujme s Partnerstvom MP - ČH.

Aktuálne počasie

Materská škola

Materská škola
Muránska Dlhá Lúka 116
050 01 Revúca
tel.č. 0584433201

Magdaléna Hudáková - riaditeľka MŠ (0915/583217)

nová stránka

Základná škola

Základná škola Muránska Dlhá Lúka

nová stránka

Školstvo a vzdelávanie

V obci sa nachádza materská škola, ktorú navštevuje 23 detí. Edukáciu detí v materskej škole zabezpečujú 2 učiteľky a 1 pedagogický asistent učiteľa.

Vzdelanostnú úroveň v obci zabezpečuje základná škola, kde sa vyučuje prvý stupeň základného vzdelania. V školskom roku 2014/2015 je počet žiakov 77. Škola zabezpečuje aj plnohodnotné trávenie voľného času žiakov mimo vyučovacieho procesu, organizovaním vzdelávacích krúžkov zameraných na:
–    vedenie domácnosti
–    prácu s PC
–    didaktické hry
–    výtvarné spracovanie materiálov.

Druhý stupeň základnej školy žiaci z obce Muránska Dlhá Lúka absolvujú v blízkej obci Muráň, vzdialenej 4 km. 11 žiakov druhého stupňa navštevuje špeciálnu základnú školu v Revúcej(5km). Štúdium na stredných školách je umožnené v blízkom Tisovci (15km), Revúcej (5km), Rimavskej Sobote (45)km vzdialených od obce. Študenti navštevujú vzdelávacie inštitúcie vysokých škôl v Banskej Bystrici, v Košiciach, v Rimavskej Sobote, v Bratislave.

V obci sa nenachádzajú žiadne vzdelávacie inštitúcie pre dospelých. Poskytovateľom vzdelávania je UPSVR Revúca prostredníctvom kurzov a školení.

Základná škola Muránska Dlhá Lúka

Školský vzdelávací program

Plán práce ZŠ Muránska Dlhá Lúka

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Muránska Dlhá Lúka

 

Základné školy v okolí obce

Základná škola I. B. Zocha Revúca, riaditeľka Mgr. Adriana Kvetková, obyvateľka našej obce

Základná škola Hviezdoslavova Revúca

Základná škola Komenského Revúca

Základná škola s Materskou školou Muráň

Špeciálna základná škola Revúca

 

Stredné školy v okolí obce

Súkromná stredná odborná škola Revúca

Stredná odborná škola Revúca

Prvé slovenské literárne gymnázium Revúca

Gymnázium Martina Kukučína Revúca

 

Vysoké školy v okolí obce

Dubnický technologický inštitút, detašované pracovisko SSOŠ Revúca