Aktuality - všetky

Slovensko - Kanada

23. 05. 2024 - ...  >> čítaj viac

Očkovanie proti besnote

10. 05. 2024 - ...  >> čítaj viac

Stavanie mája 2024

26. 04. 2024 - ...  >> čítaj viac

Mapa

mapa

Partnerstvo MP - ČH

Partnerstvo MP ČH
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Partnerstva Muránska planina - Čierny Hron v rámci Grantového programu Naštartujme s Partnerstvom MP - ČH.

Aktuálne počasie

Počasie Muránska Dlhá Lúka online

Galéria: Výročná členská schôdza ZO JDS Muránska Dlhá Lúka

Dátum zverejnenia: 23. 03. 2022
Popis:
Dňa 23.03.2022 sa v sále kultúrneho domu našej obce uskutočnila výročná členská schôdza ZO JDS Muránska Dlhá Lúka. Svojou účasťou túto schôdzu podporili aj členky predsedníctva OO JDS p. Ing. Želmíra Rekeňová a p. Ing. Eva Orbánová.
Súčasťou bohatého pracovného programu bola hlavne voľba predsedníčky ZO JDS, voľba nových členov výboru, členov revíznej komisie a zástupcov do rady OO JDS. Novozvolenou predsedníčkou ZO JDS Muránska Dlhá Lúka sa verejnou voľbou s jednoznačnou podporou všetkých prítomných členov stala p. Želmíra Štefanková.
Pani Želmíre Štefankovej srdečne blahoželáme , želáme jej pevné zdravie, veľa síl a energie pri výkone tejto funkcie počas nadchádzajúceho volebného obdobia.

Vážená pani, Helena Imreová, dovoľte sa mi poďakovať v mene svojom ako aj v mene poslancov obecného zastupiteľstva za Vaše doterajšie dlhoročné, úspešné vedenie základnej organizácie JDS vo funkcii predsedníčky, za Vašu prácu a prínos pre našu obec.

starosta obce


Počet zobrazení: 642