Aktuality - všetky

Úradné hodiny - ZMENA !!!

21. 06. 2024 - Zmena úradných hodín na obecnom úrade od 24.6.2024 do odvolania....  >> čítaj viac

Pozvánka OZ 27.6.2024

21. 06. 2024 - Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 27.6.2024...  >> čítaj viac

Realizácia stavby - chodník

21. 06. 2024 - Realizácia stavby : Muránska Dlhá Lúka - chodník pozdĺž cesty II/532...  >> čítaj viac

Mapa

mapa

Partnerstvo MP - ČH

Partnerstvo MP ČH
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Partnerstva Muránska planina - Čierny Hron v rámci Grantového programu Naštartujme s Partnerstvom MP - ČH.

Aktuálne počasie

Počasie Muránska Dlhá Lúka online

Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Muránskej Dlhej Lúke.

Vítame Vás na stránke Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Muránskej Dlhej Lúke. Príspevkami na tejto stránke chceme širokej verejnosti priblížiť činnosť našej organizácie a zároveň ukázať  mladším, že aj v seniorskom veku sa dá žiť plnohodnotne. Keď človek má už sem tam aj strieborný vlas, nemá už taký hlas, na tvári vrásky, nepatrí ešte do starého železa vôbec.  Aj v tomto veku vie byť užitočný iným i pre obec

Veríme , že táto stránka svojim obsahom zaujme a v jej rozširovaní budú pokračovať i budúce generácie seniorov.

 

Čo jeseň, to vráska i vlas biely

A vždy  sme o rôčik menej smelí

Nazbierame múdrosť ako kvety v poli

A vzdychneme si málo sme poznali

 

Keď človek má za sebou veľa jesení

Na jari búrne si už ani nespomenie

A pestrú mozaiku letných dní oživuje tichosť jesene

 

A keď pokoj svoj nájde v starobe

Má poklad čo dáva sladký spánok

A má i vonné masti v nádobe

Zašlých starostí, letných radovánok

 

Sivý vlas verte nie je sivý svet

Vítajme každý nový deň

Tešme sa pozdravme ho vrelo

Vykročme každé ráno smelo

Optimizmu v duši dajme priestor

 

Z histórie  organizácie

 

Organizácia bola založená v roku 2001 . Za prvú  predsedníčku bola zvolená pani Margita Rusňáková. a 5 členný výbor. Organizácia vyvíjala činnosť do roku 2003. Potom nastala stagnácia. Činnosť bola obnovená v roku 2009, kedy za predsedníčku bola znovu zvolená  pani Rusňáková s novým výbor. Činnosť organizácie ožila . Seniori v našej obci sa tešili aktivitám , ktoré boli organizované za veľkej podpory starostu obce Ing. Mareka Nosku.

V roku 2012 sa pani Rusňáková rozhodla, že predsednícke žezlo odovzdá mladším a tak  za predsedníčku  bola zvolená pani Helena Imreová. Novozvolený 7 členný výbor a 3 členovia revíznej komisie. Výročná členská schôdza každoročne schvaľuje plán činností na celý rok . Správy o aktivitách seniorov v našej obci , i rôznych akciách poriadaných okr. výborom,  Vás budeme informovať pravidelne na našej stránke. Správy o aktivitách  doplníme foto zábermi.

 

Život - to je jar mladosti

leto - dospelosť

jeseň – staroba?

Nie, je to múdrosť!


Plán činnosti na rok 2018


Stretnutie troch generácií 2018

28.11.2018

Video TU

 

Krajská prehliadka v prednese poétie a prózy vlastnej tvorby

6.6.208

 

VI. okresné olympijské športové hry seniorov  v Lubeníku

25.5.2018

 

Článok

TU

Prehliadka speváckych súborov seniorov, Poltár

9.5.2018

Videá TU

Článok TU

Regionálna prehliadka speváckych súborov JDS

3.5.2018

Regionálna prehliadka speváckych súborov seniorov v Revúcej.

s finančnou podporou BBSK

3.mája 2018  v priestoroch DOMU KULTÚRY  MsKS v Revúcej sa uskutočnila  Regionálna prehliadka speváckych súborov seniorov, na  ktorej sa prezentovali  12 seniorské súbory s dvoch okresov, Brezno a Revúca. Toto  krásne spoločenské podujatie organizuje OO JDS v Revúcej v spolupráci , mestom Revúca a MsKS v Revúcej s finančnou podporou BBSK.

Na podujatí sa zúčastnili poslanci  BBSK :  Ing.  Július Laššan, starosta Mokrej Lúky, Ing. Július Buchta, primátorka mesta MVDr. Eva Cireňová, predsedníčka RZMOS-Stredný Gemer, prednosta Okresného úradu v Revúcej Ing. Peter Balogh,  predseda KO JDS BB Ján Hlaváč,  predseda OO JDS Brezno Mgr. Daniel Kianica, ďalší hostia  primátori  a starostovia obcí okresu Revúca , Brezna,  zástupcovia sponzorov a spoločenských organizácii, ktorých privítal predseda OO JDS   Ing. Igor Hock.

K prítomným seniorom sa prihovorili : MVDr. Eva Creňová,  Ing. Peter Balogh, Ing. Július Buchta, Ján Hlaváč  a podpredsedníčka OO JDS Mgr. Zuzana Homoliaková.  Hostia v príhovoroch   vyzdvihli význam podujatia na zachovanie kultúrneho dedičstva, poďakovali za vynaložené úsilie a čas pri nácvikoch našich krásnych slovenských piesni, popriali do ďalšej činnosti  veľa úspechov a radosť zo spievania a príjemné prežitie popoludnia  pri našich slovenských pesničkách.

Predsedníčka OO JDS v Revúcej  Zuzana Homoliaková zdôraznila, že „Regionálna prehliadka speváckych súborov seniorov“ je stretnutím priateľov z dvoch okresov, ktorého cieľom je odovzdávať kultúrne tradície mladším, ukázať, že seniorský vek sa dá prežívať zmysluplne a radostne a byť príkladom vzájomnej tolerancie, priateľstva a úcty k človeku.

Moderátorka Janka Mátéová uviedla kultúrny program básňou, kde sa velebí krása nášho kraja a slovenských piesni.

Na úvod seniorov milým a pekným programom pozdravili žiaci MŠ na Sladkovičovej ulici.                                                                                                                                                              V kultúrnom programe vystúpili seniorské  súbory :                                                                                   ÚSVIT  ZO JDS Revúca,  LECHEM ZO JDS Chyžné,  LUNA ZO JDS Revúčka, NEZÁBUDKA -ZO JDS Lubeník,  ĽAHOTA ZO JDS Muránska Lehota,  POĽAŇ ZO JDS Muránska Dlhá Lúka , BACÚŠAN, ZO JDS Bacúch,  SUPER BABIČKY ZO JDS Tornaľa,       JESEŇ ŽIVOTA ZO JDS Braväcovo,  NÁDEJE ZO JDS Závadka nad Hronom,   LEVENDA ZO JDS Muráň,  SENIORKY ZO JDS Jelšava,

Prekrásne slovenské ľudové piesne, ľúbostné, žartovné, smutné, temperamentné ukrajinské a maďarské piesne či nábožné piesne navodili atmosféru radosti, veselosti, pokoja i zamyslenie nad minulosťou. Prítomní v sála spievali spolu so súbormi a výkony odmeňovali bohatým potleskom

Vedúcim súborov boli odovzdané Ďakovné listy, ruže, ktoré odovzdali poslanci BBS, primátorka mesta a predsedovia KO a OO JDS. V závere podpredsedníčka OO JDS poďakovala  všetkým sponzorom, ktorí  spoločenské  podujatie finančne podporili.

Vyvrcholením programu bola spoločne zaspievaná  pieseň  Zahučali hory...pri ktorej nejedno seniorské oko zaslzilo pri spomienkach na bezstarostnú mladosť

Po skončení kultúrneho programu pre účinkujúcich a pozvaných hostí pripravili v ŠJ pri ZŠ Hviezdoslavova ul. chutný obed a pohostenie, pri ktorom sa družne pobavili.

 

Videá TU

 

Kukučínova Revúca - 2. ročník

4.4.2018

KUKUČÍNOVA REVÚCA  -  S E N I O R I   R E C I T U J Ú

2.ročník v prednese poézie, prózy a vlastnej tvorby v Mur. Dlhej Lúke  4.4.2018s                                      finančnou podporou BBSK.

2.ročník v prednese  poézie, prózy a vlastnej tvorby v Mur. Dlhej Lúke, ktorý sa uskutočnil 4. apríla 2018 v priestoroch Kultúrneho domu v Mur. Dlhej Lúke otvoril  Ing. Igor Hock, privítal prítomných seniorov a  hostí „ MVDr. Evu Cireňovú predsedníčku ZMOS – Stredný Gemer a primátorku Revúcej, Ing. Mareka Nosku,starostu Mur. Dlhej Lúky , hostiteľa podujatia, Jána Hlaváča, predsedu KO JDS BB, Mgr. Jána Kíšika, tajomníka KO JDS BB,  PhDr. Elenu Buksovú  a Danielu Puhalovú z MV odd. prevencie kriminality v B. Bystrici, Ing. Karin Kilíkovú, riad. MsKS, členov poroty Tatianu Krškovú, poslankyňu zastupiteľstva v Revúcej, Mgr. Milinku Molnárovú, Juraja Genčanského, Pekným programom pozdravili prítomných a hostí členovia spevokolu POĽAŇ z Mur. Dlhej Lúky a navodili správnu atmosféru podujatia.

K prítomným sa prihovorila Mgr. Zuzana Homoliaková,predsed. OO JDS slovami: Podujatie „Kukučínov a Revúca - Seniori recitujú“ je pre nás všetkých vždy plné očakávania a pre našich seniorov – a niektorých prednášateľov aj prvým vystúpením na takomto podujatí, ale všetkým prednášajúcim patrí veľké poďakovanie, že sa tejto prehliadky zúčastňujú, že sa podelia so svojim umením a potešia nás. Prítomných účastníkov podujatia pozdravil predseda KO JDS Ján Hlaváč, poprial recitujúcim dobrú pohodu a odovzdal pozdrav od predsedu JDS Ing. Jána Lianského. Ing. Marek Nosko privítal prítomných na pôde Mur. Dlhej Lúky, poprial dobrú pohodu na podujatí. 2. ročník Kukučínova Revúca - seniori recitujú je významnejší, lebo sa koná v roku konania Okresných, krajských  snemov JDS a aj celoslovenského snemu JDS.

Nasledovala prehliadka v prednese, ktorej sa zúčastnili 12. prednášajúci, ktorý uvádzala Mgr. Margita Mladšia.

V prednese poézie:

1/  Emília Lábajová, ZO JDS Mur.Dlhá Lúka

Miroslav Válek  „Len tak“

2/  Klára Hanuštiaová, ZO JDS Revúčka

Ján Hrbál  „Podoby vody“

3/  Darina Korimová, ZO JDS Muráň

Bystrík Muránsky – Poesť, ktgorú hory píšu“

4/  Jozef Kubaško ZO JDS Mur. Dlhá Lúka

„Mám Sen“

V prednese prózy:

1/ Klára Hrvolová, ZO JDS Lubeník

Zuzana Široká „Jabloňové Lásky“ úryvok

2/ Ing. Vlastimil Chaba, ZO JDS Revúca

Martin Kukučín „ Obecné trampoty“

v prednese vlastnej tvorby:

1/ Juraj Kochjar, ZO JDS Muráň

Z kniky Semienka pre život.   „Šťastie“

2/  Želmíra Štefanková, ZO JDS Mur. Dlhá Lúka  - Výber z vlastnej tvorby - poézia

3/  Anna Hrbálová, ZO JDS Revúčka,  Rok na dedine - próza

4/ Jozef Kubaško,  ZO JDS Mur. Dlhá Lúka „ V mojej rodnej dedine“

Podujatie ukončili pekným vystúpením SENIORKY zo ZO JDS Jelšava, ktoré krásne zaspievali trávnice so sólistkou Marienkou Miklovou.

Na záver vyhodnotila prednes, predsedníčka poroty Tatiana Kršková slovami: skláňam sa pred odvahou a hlavne chuťou súťažiacich prednesu Kukučínova Revúca – seniori recitujú. Porota si vypočula 11 recitátorov.  Vysoko hodnotila vlastnú tvorbu recitátorov, v v príspevkoch bola zakomponovaná láska, radosť zo života, pohoda, vzťah k rodine , prírode a k vlasti. Veľmi pekne, prirodzene okrem iných ukážok bola interpretovaná báseň  „Len tak“ od Miroslava Váleka. Vypočuli sme si úryvky klasikov i súčasných autorov. Bolo to pekné dopoludnie so seniormi. Porota navrhla, postup do  krajského kola  recitátorov: pani Milku Lábajovú, Kláru Hrvolovú, Mgr. Juraja Kochjara a Želmíru Štefánkovú.

Každému účinkujúcemu boli odovzdané ĎAKOVNE LISTY a karafiáty.

Predsedníčka OO JDS poďakovala porote, odovzdala kytičky kvetov a starosta obce M. Nosko upomienkové darčeky.

Po občerstvení a pri rozhovoroch a výmene skúsenosti, poďakovaním za účasť bolo podujatie ukončené.

Po ukončení podujatia  Kukučínova Revúca         – seniori recitujú, nasledovala beseda s PhDr. Elenou Buksovou a s Danielou Puhalovou z MV oddeleni prevencie kriminality z B. Bystrice. PhDr. Elena Buksová, svoju prednášku obohatila premietaním videa natočeného podľa skutočných  udalostí. Predsedníčka OO JDS Homoliaková, poďakovala, za prednášku i premietanie videa s presvedčením, že to bol prínos pre seniorov i poučenie, ako sa v rôznych situáciach majú zachovať a odovzdala medailu OO JDS Revúca  a starosta obce Ing. Marek Nosko upomienkové darčeky. Po skončení besedy celé podujatie bolo ukončené obedom.

 

Videá  TU


Koncert na kostolnej veži

24.12.2017

Video TU


Regionálna prehliadka speváckych súborov seniorov v Banskej Bystrici 2017

5.9.2017

Priestory Misijného domu v Banskej Bystrici 5. septembra  2017 patrili seniorom, ktorí prišli  vypočuť prezentáciu speváckych súborov z troch okresov: Banská Bystrica, Brezno a Revúca na „Regionálnej prehliadke speváckych súborov seniorov v Banskej Bystrici“.

V zaujímavom dobovom kroji hrou na fujare a spevom  Ján Hano, predseda ZO JDS Badín navodil správnu atmosféru spevu slovenských pesničiek a zachovávania tradícií našich predkov. Moderátor Ľubomír Motyčka, privítal prítomných seniorov, spevákov  a vzácnych hostí:   pána Jozefa Veselovského, kandidáta za poslanca BBSK,

Ing. Mareka Nosku, starostu obce Mur. Dlhá Lúka,

Mgr. Pavla Hrica, starostu obce Badín

K prítomným seniorom sa prihovorila Renata Petrincová, predsedníčka OO JDS Banská Bystrica, ktorá organizovala podujatie. Privítala seniorov na regionálnej prehliadke, ktorá sa v Banskej Bystrici uskutočnila prvýkrát a poďakovala všetkým, ktorí prispeli finančne Okresný úrad BB a BBSK, či radou.              Seniorov pozdravil pán Jozef Veselovský, poprial seniorom veľa zdravia a optimizmu v ďalšom živote. Slova sa ujal moderátor vyzdvihol význam uchovania slovenského spevu,  jeho jedinečnosť a slovami dosť bolo hovoreného slova, nech znejú piesne,   moderátor  Ľubomír Motyčka pozval  súbory na vystúpenie.     Ako  prvý  súbor  predstavil spevácky súbor zo ZO JDS v Banskej Bystrici  ROZMARÍN.                                                                                                                     Z okresu Revúca sa svojim spevom predstavili tri spevácke súbory :

POĽAN zo ZO JDS Mur. Dlhá Lúka s vedúcou súboru Milkou Ďurejovou, harmonikárom Jaroslavom Galom a sólistom Mgr. Dušanom Hrivnákom.

LUNA zo ZO JDS Revúčka, s vedúcou súboru Ankou Hrbálovou a sólistkou Katkou Hanuštiakovou.

NEZÁBUDKA –senior mix zo ZO JDS Lubeník, s vedúcou súboru Vierou Slotovou, harmonikárom Edom Sendreiom, sólistom  Ivanom Nemogom.

V mene P-OR JDS sa chceme našim súborom poďakovať za úspešnú reprezentáciu okresu i Zo JDS.

Z okresu Brezno  sa tiež prezentovali tri  spevácke súbory :

SENIOR BREZINKY  zo ZO JDS Polomka, s vedúcou súboru Annou Ďurčenkovou a harmonikárom Matejom Vojtkom.

LEHOTIANKA zo ZO JDS Dolná Lehota, s vedúcou súboru Juditou Schwarzbacherovou.

SENIOR zo ZO JDS Brezno, s vedúcou Máriou Schérerovou, s Evou Brucháčkovou s hrou na harmonike.

 

Ako posledný vystúpil súbor z okresu Banská Bystrica:

JAVORY a LIESKY, zo ZO JDS Badín, s vedúcim Jánom Hanom .

V závere podujatia boli rozdané  vedúcim súborov Ďakovné listy , pamiatkové darčeky a kvety, ktoré odovzdávali, páni Jozef Veselovský, Ján Hlaváč a pani Renata Petrincová.  Predseda KO JDS Banská Bystrica pán Ján Hlaváč poďakoval predsedníčke OO JDS Renate Petrincovej a Predsedníctvu OO JDS za zorganizovanie Regionálnej prehliadky speváckych súborov seniorov v BB a odovzdal kyticu kvetov. Kyticou kvetov k poďakovaniu za organizovanie podujatia sa pripojila i predsedníčka OO JDS Revúca Zuzana Homoliaková, ktorá pozvala prítomných na Reg. prehliadku spev súborov seniorov v budúcom roku 2018 do Revúcej.

Umenie spríjemniť si seniorsky vek má každý senior vo vlastných rukách, je na každom z nás skúsiť múdro a dôstojne starnuť. Radostne prežiť jeseň života, venovať sa tomu čo nás baví, tak ako naši účinkujúci speváci, ktorí nás prišli potešiť a rozdávať radosť prítomným seniorom i našim vzácnym hosťom.

Videogaléria  TU

 

Okresný športový deň 2017

7.6.2017

 

 

Športový deň 2017

27.5.2017

 

 

Stretnutie troch generácií

23.11.2016

 

 

17. celoslovenská prehliadka seniorských speváckych súborov

21.9.2016

 

7.Seniorské spevácke súbory očarili divákov - Tv Žiar nad Hronom

 

Športové hry JDS 2016

14.6.2016


 

Športové hry seniorov Muráň 2016

2.6.2016

 

Kvízové popoludnie

29.5.2016

 

Krajská prehliadka speváckych súborov JDS

4.5.2016

 

Hodnotiaca členská schôdza ZO JDS v MDL - február 2015

Zostarnúť nie je umenie. Umenie je vedieť starobu znášať.“

 

 

Tento krásny-pravdivý citát zaradila pani Helena Imreová predsedníčka ZO JDS na začiatok svojej správy o činnosti ZO za roky 2012-2014. Táto hodnotiaca správa bola súčasťou volebno-hodnotiacej schôdze v roku 2015. Schôdza sa konala v sobotu 21.2.2015 za účasti 84 členov a hostí a to, podpredsedov okresnej organizácie JDS pani Ing. Rekeňovej a pána Ivana. Ako hosť bol prítomný aj pán starosta Ing. Nosko.

Pani predsedníčka vo svojej rozsiahlej správe, okrem iného uviedla, že ZO JDS má ku dňu konania schôdze 96 riadnych členov a 5 čestných členov ( našich rodákov žijúcich v iných mestách, ktorí sa vždy hrdo hlásia-som Dlholúčan). Rokovanie obohatili svojim vystúpením členovia obecného spevokolu „Poľaň“ pod vedením pani Emílie Ďurejovej.

Táto schôdza bola zároveň aj volebnou. Členom ZO bol predložený návrh kandidátov na: Predsedu ZO, členov výboru a členov revíznej komisie.

 

Návrh kandidátov: Predseda:

Imreová Helena

Členovia výboru:

1. Ďurejová Emília - tajomníčka

2. Jankovičová Margita - hospodárka

3. Lábajová Emília

4. Máté Karol Mgr.

5. Šablatúrová Ing.

6. Štefanková Želmíra - podpredsedníčka

7. Šturmankinová Mária

8. Toth Ján

9. Volková Magdaléna

 

Revízna komisia:

1. Ondriková Božena

2. Bariš Rastislav

3. Krokavec Rudolf

 

Všetci navrhnutí kandidáti boli zvolení.

Staro-novej predsedníčke i členom výboru, prajeme veľa zdravia, elánu a chuti pri práci pre našu ZO JDS. Veríme, že všetci budú aktívny a budú sa s nažiť s pomocou všetkých členov vytvárať v našej organizácii atmosféru priateľstva a spolupatričnosti.

Na záver schôdze bolo prichystané malé občerstvenie, ktoré pripravili ZO JDS spolu s pánom starostom obce.

Veríme, že všetci prítomný odchádzali s pocitom, že hoc sme už v zrelom veku - na hlave sivý vlas, na tvári vráska - vieme byť ešte prospešný nielen svojim blízkym, ale aj svojim priateľom a svojej obci.

 

Želmíra Štefanková podpredsedníčka ZO JDS .

 

FOTOGALÉRIA:

 

 

 

Robenie slávnostných mís 2015

Studené jesenné popoludnie sme si spríjemnili prípravou studených mís.

Bolo to dňa 17.11.2015 a ukážku nám pripravila členka výboru

Ing. Mária Šabľatúrová, Gitka Jankovičová a Boženka Ondriková.

. Záujem o túto ukážku bol značný, o čom svedčí aj vysoký počet zúčastnených žien .

Keďže príprava jednej misy bola dosť zdĺhavá, každá jedna prítomná priložila ruku k dielu a ukázala kus zo svojej šikovnosti. A tak za nejaký čas vznikali misy plnené rôznymi šalátmi, krásne formovanou šunkou, syrmi, zeleninou a inými pochutinami.

Nakoniec sme si misy odfotili a všetku tú krásu sme pojedli.

A veru že to bola nielen krása  ale aj dobrota!!!!

 

 

 

 

Posedenie pri  príležitosti Mesiaca úcty k starším 2015

V sobotu, 7.11.2015 o 15.00 hodine sa v sále Obecného úradu v Muránskej Dlhej Lúke konala milá slávnosť – Úcta k starším 2015. Ako každý rok, aj v tomto roku sa pozvaní starší občania našej obce, a to nielen organizovaní v Jednote dôchodcov, ochotne a radi zúčastnili tejto krásnej akcie. V sále už čakali na prítomných slávnostne pripravené stoly...

Pán starosta Ing. Marek Nosko všetkých prítomných privítal všetkých prítomných seniorov , deti z Materskej školy so svojimi učiteľkami a poslancov OZ obce.

Potom odovzdal slovo pani poslankyne OZ, Mgr. Adriane Hrivnakovej, ktorá nielen moderovala priebeh akcie, ale mala aj úvodné  slovo k prítomným. Po jej príhovore, s milým programom vystúpili detí z materskej škôlky, s hudobným programom vystúpila Natálka Hrivnaková a básničku predniesla  Sofinka Hrivnaková. Prítomných pozdravil  aj spevokol  Poľaň, ktorý vo svojom vystúpení zaspievali piesne Spomínaj, spomínaj, Keby ja vedela, kde budem nevestu, Vyleteli jarabice z doliny – muži mali sólo a nakoniec Sadla včielka na jablonku. Spoločnou pesničkou  „Zahučali hory“ sme zakončili pekný program. Všetci pozdvihli svoje poháre na zdravie, zajedli si z výbornej kapustnice a pochutili na káve s koláčikom. Po mnohých vzájomných rozhovoroch sme sa v dobrej nálade rozišli tešiac sa na ďalšie spoločné stretnutia.

 

 

 

Športové hry Muránska Dlhá Lúka

Dňa 27 . 6.2015 sa konali v našej obci II. Športové hry seniorov ZO JDS v Muránskej Dlhej Lúke.  Zúčastnilo sa 59 členov a 18 pozvaných hostí. Prítomných privítala predsedníčka ZO JDS pani Imreová, prihovoril sa pán starosta  Ing. Marek Nosko a o jednotlivých disciplínach informoval pán Mgr. Karol Máté. Za príjemného počasia a s veľkým elánom naši  seniori súťažili v 4 disciplínach.

 

Ženy:   1- hod váľkom

2- hod kruhom na kužeľ

3- kop na bránku

4- streľba zo vzduchovky

Muži:   1- hod kruhom na kužeľ

2- streľba hokejkou na bránku

3- kop na bránku

4- streľba zo vzduchovky

Po skončení súťaženia sa všetci presunuli do areálu urbárskej spoločnosti , kde boli vyhlásené výsledky súťaženia jednotlivých disciplín a odovzdané medaily a spomienkové darčeky víťazom.  Pre všetkých bolo pripravené pohostenie a to výborný guláš  , úžasné koláče, ktoré napiekli členky ZO JDS . Na záver sa prihovorila prítomným okresná predsedníčka JDS pani Mgr. Homoliaková, ktorá zhodnotila 1 športové hry seniorov v našej obci a vyjadrila pochvalu všetkým , ktorý ich pripravovali a športovcom za výborné  výkony v súťažení. Pre našich seniorov zaspieval  spevokol Poľan a tak pri dobrej pesničke a nálade sa seniori zabavili . Poďakovanie patrí pracovníkom  Obecného úradu v Muránskej Dlhej Lúke   zvlášť pánovi starostovi Ing. Noskovi a výdatnú pomoc pri týchto športových hrách. Veľké poďakovanie patrí členom výboru ZO JDS , ktorí pomáhali pri organizovaní športových hier a pánovi Zatrochovi za výborný guláš.

 

 

 

Okresné športové hry 2015

„Liek nenahradí pohyb, ale pohyb nahradí každý liek.“

 

V duchu tohto hesla sa dňa 16.6.2015 uskutočnil v Revúcej 3. ročník okresných športových hier seniorov. Na týchto športových hrách sa zúčastnilo aj 11 seniorov z našej obce. Že dôstojne reprezentovali svoju základnú organizáciu i svoju obec, svedčí zisk 14-tich medailí. Najúspešnejšou okresnou športovkyňou sa stala členka našej Dlholúckej základnej organizácie pani Lýdia Zatrochová.

Naša organizácia získala 4 zlaté medaile, 7 strieborných a 3 bronzové.

 

 

Návšteva divadelného predstavenia

Dňa 3.6.2015 sa zúčastnili členovia Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Muránskej Dlhej Lúke divadelného predstavenia v SND Bratislave na hre „ Bál“ od Boženy Slančíkovej – Timravy, ktorú dramaturgicky spracoval náš rodák Daniel Majling, syn našich členov Jarmily a Ondreja Majlingovcov. Chvíľu voľna , ktorú sme mali pred predstavením  strávili sme v peknom prostredí  nábrežia Dunaja.  Po krátkom odpočinku sme prešli do SND. Divadelné predstavenie „ Bál“ naštudovali naši najznámejší herci a predviedli bravúrne výkony. Predstavenie nás upútalo a všetci sme odchádzali s pocitom hrdosti na  nášho rodáka  Daniela Majlinga .

 

 

 

Ukážky slávnostného stolovania

29.5.2015 - 1.6.2015

 

 

Turistika nad obcou

„Zostarnúť nie je umenie. Umenie je vedieť starobu znášať.“

Tento krásny­pravdivý citát zaradila pani Helena Imreová predsedníčka ZO JDS na začiatok svojej správy o činnosti ZO za roky 2012 ­2014. Táto hodnotiaca správa bola súčasťou volebno-hodnotiacej schôdze v roku 2015. Schôdza sa konala v sobotu 21.2.2015 za účasti 84 členov a hostí a to, podpredsedov okresnej organizácie JDS pani Ing. Rekeňovej a pána Ivana. Ako hosť bol prítomný aj pán starosta Ing. Nosko.
Pani predsedníčka vo svojej rozsiahlej správe, okrem iného uviedla, že ZO JDS má ku dňu konania schôdze 96 riadnych členov a 5 čestných členov ( našich rodákov žijúcich v iných mestách, ktorí sa vždy hrdo hlásia­som Dlholúčan). Rokovanie obohatili svojim vystúpením členovia obecného spevokolu „Poľaň“ pod vedením pani Emílie Ďurejovej.

Táto schôdza bola zároveň aj volebnou. Členom ZO bol predložený návrh kandidátov na: Predsedu ZO, členov výboru a členov revíznej komisie.

Návrh kandidátov: Predseda: Imreová Helena ­ predsedníčka

Členovia výboru: 1. Ďurejová Emília ­ tajomníčka

2. Jankovičová Margita ­ hospodárka

3. Lábajová Emília

4. Máté Karol Mgr.

5. Šablatúrová Mária Ing.

6. Štefanková Želmíra ­ podpredsedníčka

7. Šturmankinová Mária

8. Toth Ján

9. Volková Magdaléna

Revízna komisia: 1. Ondriková Božena

2. Bariš Rastislav

3. Krokavec Rudolf

Čestná predsedníčka: Rusňáková Margita

Všetci navrhnutí kandidáti boli zvolení.

Staro­novej predsedníčke i členom výboru, prajeme veľa zdravia, elánu a chuti pri práci pre našu ZO JDS. Veríme, že všetci budú aktívny a budú sa s nažiť s pomocou všetkých členov vytvárať v našej organizácii atmosféru priateľstva a spolupatričnosti.

Na záver schôdze bolo prichystané malé občerstvenie, ktoré pripravili ZO JDS spolu s pánom starostom obce.
Veríme, že všetci prítomný odchádzali s pocitom, že hoc sme už v zrelom veku ­ na hlave sivý
vlas, na tvári vráska ­ vieme byť ešte prospešný nielen svojim blízkym, ale aj svojim priateľom a svojej obci.

Želmíra Štefanková podpredsedníčka ZO JDS .

 

 

Ukáž čo vieš a nauč nás

13.5.2015, Jelšava

 

 

Ukážka líčenia

 

2.4.2015

 

 

Robenie gágoríkov

 

15.1.2015

 


Mesiac úcty k starším 2014

 

 

 

Ukážka pletenia z papiera

 

 

 

 

1. Športové hry seniorov v Muránskej Dlhej Lúke

Dňa 4 . 7.2014 sa konali v našej obci 1 športové hry seniorov ZO JDS.  Zúčastnilo sa 71 členov a 16 pozvaných hostí. Prítomných privítala predsedníčka ZO JDS pani Imreová, prihovoril sa pán starosta  Ing. Nosko a o jednotlivých disciplínach informoval pán Mgr. Máté. Za krásneho počasia a s veľkým elánom naši  seniori súťažili v 4 disciplínach.

 

ŠŽeny:   1- hod váľkom

2- hod kruhom na kužeľ

3- kop na bránku

4- streľba zo vzduchovky

 

Muži:   1- hod kruhom na kužeľ

2- Streľba hokejkou na bránku

3- kop na bránku

4- streľba zo vzduchovky

 

Po skončení súťaženia sa všetci presunuli do areálu urbárskej spoločnosti , kde boli vyhlásené výsledky jednotlivých disciplín. Pre všetkých bolo pripravené pohostenie a to výborný guláš  , úžasné koláče, ktoré napiekli členky ZO JDS . Na záver sa prihovorila prítomným okresná predsedníčka JDS pani Mgr. Homoliaková, ktorá zhodnotila 1 športové hry seniorov v našej obci a vyjadrila pochvalu všetkým , ktorý ich pripravovali a športovcom za výborné  výkony v súťažení. Pre našich seniorov zaspieval náš spevokol Poľan a tak pri dobrej pesničke a víne   sa seniori zabavili do neskorých večerných hodín.

Poďakovanie patrí sponzorom tohto podujatia a to Obecnému úradu v Mur. Dl. Lúke, Združeniu majiteľov lesa a pasienkov, Spoločnosti majiteľov lesa a pasienkov – pozemkové spoločenstvo a  pánovi Jánovi Jankovičovi predsedovi urbárskej spoločnosti .

Veľké poďakovanie patrí výboru ZO JDS , všetkým ktorí pomáhali pri organizovaní športových hier a pánovi Zatrochovi za výborný guláš .

Vyhodnotenie  muži:

hod kruhom na kužeľ   :

1 miesto:   Ján Hudák

2 miesto:   Rudolf Krokavec

3 miesto:   Rastislav Bariš

 

streľba hokejkou na bránku   :

1 miesto:   Rastislav Bariš

2 miesto:   Rastislav Ďurej

3 miesto:   Milan Štefanko

 

kop na bránku :

1 miesto:   Ján  Zatroch

2 miesto:   Juraj Ďurej

3 miesto:   Tibor Imre MUDr.

 

streľba zo vzduchovky:

1 miesto:   Milan Štefanko

2 miesto:   Milan Lábaj

3 miesto:   Sokol Aloiz

 

Vyhodnotenie ženy:

 

hod váľkom :

1 miesto:   Helena Imreová

2 miesto:   Emília Lábajová

3 miesto:   Ľubica Koterbová

 

hod kruhom na kužeľ   :

1 miesto:   Mária Šturmankinová

2 miesto:   Ľubica Koterbová

3 miesto:   Helena Tóthová

 

kop na bránku :

1 miesto:   Ľubica Koterbová

2 miesto:   Oľga Kantorová

3 miesto:   Zuzana Pavlíková

 

streľba zo vzduchovky:

1 miesto:   Anna Haľáková

2 miesto:   Helena Tóthová

3 miesto:   Mária Šturmankinová

Klinkutím na obrázok prejdete na fotogalériu.

 

 

Výročná schôdza/MDŽ 2014

 

 

 

Mesiac úcty k starším 2013

Dňa 16.11.2013 zorganizovala miestna organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Muránskej Dlhej Lúke v spolupráci s obcou posedenie z príležitosti Mesiaca úcty k starším. Organizátori zabezpečili nielen vynikajúci kultúrny program, ale aj chutné a bohaté občerstvenie. So svojim programom sa predstavili deti z tunajšej materskej školy pod vedením p. Hudákovej, Emericiovej a Makróciovej a Sofia Hrivnaková. Svojim spevom nám chvíle spríjemnil spevácky súbor Poľan. Kapustnica nemala chybu a zákusky ulahodili všetkým gurmánom.

Program sa vydaril, jedlo všetkým chutilo, veľká účasť, nálada vynikajúca, no čo si už viac mohli organizátori želať.

 

Klinkutím na obrázok prejdete na fotogalériu.

Mesiac úcty k starším

 

Pečenie pankúškov (bolestníkov) a grilážových trubičiek

Človek nie je nikdy dosť múdry. A celý život sa má čo učiť od druhých. V duchu týchto životných múdrostí sa naše dôchodkyne zišli dňa 5.9.2013 v klubovni ZO JDS, aby sa naučili niečo od tých šikovnejších. A keďže minulý rok sme sa veľa naučili pri pečení štrúdlí, tohto roku sme sa uzhodli, že to bude pečenie pankúškov a  grilážových trubičiek s krémom. Tie dôchodkyne, ktoré ovládajú postup prípravy týchto dobrôt, nám predviedli ukážku, a potom sme si postupne prácu vyskúšali všetky. Pankúšky aj griláže boli veľmi dobré, takže sme ich nakoniec všetky pojedli. Takéto stretnutia dôchodcov sú vždy poučné a aj zábavné, a už sme premýšľali a navrhovali o čom to bude nabudúce.

Klinkutím na obrázok prejdete na fotogalériu.

 

 


Grilovačka 2013

Dňa 19.7.2013 sme boli grilovať. V nasledujúcej fotogalérii si môžete pozrieť fotky z tejto akcie

Kliknutím na obrázok prejdete na fotogalériu.

 

Výročná členská schôdza ZO JDS

Dňa 9.3.2013 /sobota/ o 14hod. sa uskutočnila v sále kultúrneho domu v MDL výročná schôdza ZO JDS. Schôdze sa zúčastnilo 59 členov, čo svedčí o veľmi dobrej účasti. Po krátkom uvítaní hostí vystúpili deti zo ZŠ MDL s kultúrnym programom. Na schôdzi sa prejednávala činnosť a hospodárenie za rok 2012, správa revíznej komisie za rok 2012 a návrh činnosti a rozpočtu na rok 2013. Po schôdzi bolo pre hostí pripravené bohaté občerstvenie.

FOTOGALÉRIA:

 

 

Návrat k tradíciam našich rodičov - PÁRAČKY 28.2.2013

Často sa v spomienkach vraciame k tradíciám  našich
predkov, k tráveniu dlhých zimných večerov. Naše členky ZO JDS sa
rozhodli trošku tieto tradície oživiť a  tak uvítali možnosť
usporiadať páračkové popoludnie na evanjelickej fare v  našej obci.
Tohoto podujatia po mnohých  rokoch sa  zúčastnilo  24 žien .

FOTOGALÉRIA:

 

 

Cvičenie seniorov

POZVÁNKA na CVIČENIE

 

Cvičenie

 

 

Výzdoba perníkov a ich výstava 2012

Vianočná výzdoba a výstava prác našich dôchodcov.

Fotogaléria

 

Stretnutie troch generácií 2012

Fotogaléria zo stretnutia troch generácií 2012 v Revúcej, na ktorom sa zúčastnili aj naši dôchodcovia.

Fotogaléria

 

Pečenie štrúdlí 2012

Výučba pečenia štrúdlí

Fotogaléria

 

Posedenie v prírode 2012

Dôchodcovia a ich opekačka

Fotogaléria

 

 

 

RECEPTY

REcepty december 2014

 

Orieškový medovník, Sacherová torta, Vynikajúce mäkké

medovníčky

 

Recepty október 2013

 

Bolestníky a grilážové trubičky

 

Recepty september 2013

 

Rýchly tvarohový koláč s ovocím a sypaný jablčník

 

Recepty apríl 2013

 

Blesková torta

Štrúdľa pre mužov

Zapečené palacinky

Zapečený syr so šunkou