Aktuality - všetky

Výberové konanie na hlavného kontrolóra obce

19. 01. 2024 - ...  >> čítaj viac

POZVÁNKA NA ROKOVANIE OZ DŇA 18.01.2024

11. 01. 2024 - V zmysle § 12, ods. č. 7 zákona 369/1990 Zb., starosta obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa ...  >> čítaj viac

3. Dlholúcky bál

09. 01. 2024 - ...  >> čítaj viac

Mapa

mapa

Partnerstvo MP - ČH

Partnerstvo MP ČH
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Partnerstva Muránska planina - Čierny Hron v rámci Grantového programu Naštartujme s Partnerstvom MP - ČH.

Aktuálne počasie

Počasie Muránska Dlhá Lúka online

Aktualita: Portál malepodnikanie.sk

Dátum zverejnenia: 23. 08. 2011
Popis:
úspešne odštartoval.

Nový informačný portál pre malých podnikateľov www.malepodnikanie.sk, ktorý vznikol vďaka podpore Programu rozvoja vidieka a od júna začal slúžiť podnikateľskej verejnosti na Slovensku, má za sebou prvé mesiace fungovania. Počet návštevníkov i zaregistrovaných používateľov pribúda a experti odpovedajú na ich prvé otázky v Online poradni. Nasledujúce riadky sumarizujú najdôležitejšie fakty o tomto projekte.
Cieľové skupiny

Hlavnou cieľovou skupinou sú existujúci malí podnikatelia a živnostníci. Ďalšou cieľovou skupinou sú začínajúci podnikatelia (nezamestnaní žiadajúci o príspevok na rozbeh podnikania, študenti posledných ročníkov stredných alebo vysokých obchodných škôl alebo fakúlt atď.). Informácie poskytnuté prostredníctvom portálu sú dostupné aj pre iných záujemcov s cieľom šíriť vedomosti a rady čo najširšiemu okruhu potenciálnych podnikateľov na Slovensku.

Ciele a funkcie

Cieľom projektu je pomôcť podnikateľom prekonať prekážky vyplývajúce z nedostatku informácií alebo možností pre systematické vzdelávanie v oblasti podnikania a riadenia, ktoré sú typické najmä pre oblasti mimo väčších miest. Zorientovanie sa v začiatkoch pri zakladaní firmy, či živnosti je tiež súčasťou poradenstva. Portál obsahuje knižnicu základných materiálov, možnosť bezplatného individuálneho on-line poradenstva, aktuality zo sveta biznisu zo Slovenska aj z EÚ, rôzne tipy a podobne.

Jedinečnosť

Ide o mix funkcií a vlastností, ktoré sami o sebe už fungujú v rámci rôznych projektov, avšak buď nefungujú komplexne, alebo nie sú dotiahnuté z hľadiska organizačných procesov. Napríklad – veľa podobných projektov sa zameriava na jednu oblasť podnikania, väčšinou na ekonomiku. Projekt malepodnikanie.sk má širší záber – okrem ekonomiky sa venuje aj riadeniu, marketingu, komunikácii, získavaniu finančných zdrojov, či zvyšovaniu efektivity, konkurencieschopnosti a inovatívnosti. Ďalšou odlišnosťou projektu je spomínané bezplatné individuálne on-line poradenstvo. Ani to nie je na slovenskom webe žiadnom novinkou. Problémom je však včasná a odborne garantovaná odpoveď na otázky účastníkov diskusií. Vďaka grantu z Programu rozvoja vidieka garantuje portál odpoveď experta do jedného týždňa. Veľká pozornosť bola venovaná aj dizajnu stránky. Portál bol vyvinutý na základe moderných princípov pre jednoduchú navigáciu, bezpečnosť a maximálny používateľský komfort.

Dôvody pre registráciu

Hlavné dôvody, prečo sa na portál zaregistrovať, sú obsiahnuté už v predchádzajúcich riadkoch. Je však potrebné zdôrazniť, že aj keď je stránka otvorená všetkým záujemcom, prístup do Online poradne majú iba zaregistrovaní používatelia.

Budúcnosť

Všetky časti stránky sú v neustálom pohybe a sú pravidelne aktualizované. K pôvodným funkciám budú časom (aj na základe tipov od používateľov) pribúdať ďalšie funkcie a novinky. Dobrým príkladom je Podnikateľský klub, prostredníctvom ktorého, budú mať registrovaní používatelia možnosť čerpať špeciálne výhody od poskytovateľov rôznych služieb a produktov prospešných hlavne pre ich podnikanie. V auguste sa rozbieha druhá vlna propagačnej kampane a nezisková organizácia Cesta z Nemšovej, ktorá portál prevádzkuje, už teraz hľadá možnosti, ako zabezpečiť jeho pokračovanie aj po skončení financovania z grantu. Jej víziou je, aby sa stal obľúbeným miestom celej podnikateľskej komunity na Slovensku. Veď práve malí a strední podnikatelia sú motormi všetkých vyspelých ekonomík sveta.

Kliknite na PARTNERI alebo na PRÍLOHU.

Prílohy:

Portál malepodnikanie.sk

Počet zobrazení: 2398