Aktuality - všetky

Výberové konanie na hlavného kontrolóra obce

19. 01. 2024 - ...  >> čítaj viac

POZVÁNKA NA ROKOVANIE OZ DŇA 18.01.2024

11. 01. 2024 - V zmysle § 12, ods. č. 7 zákona 369/1990 Zb., starosta obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa ...  >> čítaj viac

3. Dlholúcky bál

09. 01. 2024 - ...  >> čítaj viac

Mapa

mapa

Partnerstvo MP - ČH

Partnerstvo MP ČH
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Partnerstva Muránska planina - Čierny Hron v rámci Grantového programu Naštartujme s Partnerstvom MP - ČH.

Aktuálne počasie

Počasie Muránska Dlhá Lúka online

Aktualita: Obecné zastupiteľstvo - POZVÁNKA

Dátum zverejnenia: 27. 09. 2011
Popis:
Starosta obce zvoláva na deň 29. 9. 2011 o 18.00 hod zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať v školskej jedálni.

Program:
1) zahájenie
2) voľba návrhovej komisie
3) plnenie prijatých uznesení
4) schválenie rozpočtového opatrenia č. 1/2011, plnenia rozpočtu a navýšenie kapitálového výdavku, rekonštrukcia mostu
5) prerokovanie upozornenia prokurátora a prijatie opatrenia
6) prerokovanie návrhu zmien v rokovacom poriadku OZ
7) zrušenie uznesenia č. 51/6/2011
8) informácie o koncerte M. Babjaka a o činnosti Obecného úradu
9) schválenie uznesenia
10) záver

Počet zobrazení: 2731