Aktuality - všetky

Výberové konanie na hlavného kontrolóra obce

19. 01. 2024 - ...  >> čítaj viac

POZVÁNKA NA ROKOVANIE OZ DŇA 18.01.2024

11. 01. 2024 - V zmysle § 12, ods. č. 7 zákona 369/1990 Zb., starosta obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa ...  >> čítaj viac

3. Dlholúcky bál

09. 01. 2024 - ...  >> čítaj viac

Mapa

mapa

Partnerstvo MP - ČH

Partnerstvo MP ČH
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Partnerstva Muránska planina - Čierny Hron v rámci Grantového programu Naštartujme s Partnerstvom MP - ČH.

Aktuálne počasie

Počasie Muránska Dlhá Lúka online

Aktualita: Obecné zastupiteľstvo - POZVÁNKA

Dátum zverejnenia: 08. 11. 2011
Popis:
Starosta obce zvoláva na deň 10. 11. 2011 o 17.00 hod. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať v školskej jedálni.

Program
1. zahájenie
2. voľba návrhovej komisie
3. plnenie prijatých uznesení
4. voľba hlavného kontrolóra
5. schválenie dodatku č. 2 k VZN č. 2/2007
6. schválenie zmien v rokovacom poriadku OZ
7. prerokovanie prevádzky výherných automatov na území obce
8. podanie informácií o príprave územného plánu obce
9. prerokovanie prípravy VZN o daniach a odpadoch pre rok 2012
10. schválenie uznesenia
11. záver

Počet zobrazení: 2449