Aktuality - všetky

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

27. 09. 2022 - Východoslovenská distribučná a.s. oznamuje občanom našej obce že mesiaci október dôjde k prerušeniu distribúcie eletrickej en...  >> čítaj viac

Vatra SNP - 28.08.2022

23. 08. 2022 - ...  >> čítaj viac

Pozvánka na rokovanie OZ - 25.08.2022

19. 08. 2022 - V zmysle § 12, ods. č. 7 zákona 369/1990 Zb., starosta obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 25.08.2022 o 17:00 hod. v školskej jedálni....  >> čítaj viac

Sčítanie obyvateľov 2021

sčítanie obyvateľov

Mapa

mapa

Partnerstvo MP - ČH

Partnerstvo MP ČH
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Partnerstva Muránska planina - Čierny Hron v rámci Grantového programu Naštartujme s Partnerstvom MP - ČH.

Aktuálne počasie

Počasie Muránska Dlhá Lúka online

Aktualita: Správa o hodnotení strategického dokumentu

Dátum zverejnenia: 22. 07. 2015
Popis:
Obstarávateľ, Obec Muránska Dlhá Lúka, so sídlom Muránska Dlhá Lúka č. 111, 050 01 Revúca (IČO 00328545) po predložení. Správy o hodnotení strategického dokumentu a Návrhu strategického dokumentu „Územný plán obce Muránska Dlhá Lúka “Okresnému úradu Revúca, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej správe posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 9 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní“),je povinný v súlade s § 11 ods.3 zákona o posudzovaní, v spolupráci s Okresným úradom Revúca, odborom starostlivosti o životné prostredie, zabezpečiť verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu, a to do uplynutia doby ich sprístupnenia verejnosti.
Obstarávateľ Obec Muránska Dlhá Lúka po vzájomnej dohode s Okresným úradom Revúca, odborom starostlivosti o životné prostredie v súlade s § 11 ods. 3 zákona o posudzovaní
pozývajú
verejnosť, dotknuté obce a dotknuté orgány na verejné prerokovanie Správy o hodnotení strategického dokumentu a Návrhu strategického dokumentu „Územný plán obce Muránska Dlhá Lúka“, ktoré sa uskutoční dňa

07. 08. 2015 (v piatok) o 10,00 hod.
v sále kultúrneho domu v Muránskej Dlhej Lúke.


Správa o hodnotení je v prílohe.

Prílohy:

SoHSD

Počet zobrazení: 1880