Aktuality - všetky

POZVÁNKA NA ROKOVANIE OZ DŇA 14.12.2023

08. 12. 2023 - V zmysle § 12, ods. č. 7 zákona 369/1990 Zb., starosta obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa ...  >> čítaj viac

Zmeny v prímestskej autobusovej doprave

05. 12. 2023 - ...  >> čítaj viac

Bezpečne pri adventnom venci

29. 11. 2023 - ...  >> čítaj viac

Mapa

mapa

Partnerstvo MP - ČH

Partnerstvo MP ČH
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Partnerstva Muránska planina - Čierny Hron v rámci Grantového programu Naštartujme s Partnerstvom MP - ČH.

Aktuálne počasie

Počasie Muránska Dlhá Lúka online

Aktualita: Obecné zastupiteľstvo

Dátum zverejnenia: 13. 02. 2011
Popis:
Starosta obce zvoláva na deň 16. 2. 2011 o 17.00 hod zasadnutie OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA, ktoré sa bude konať v sále kultúrneho domu.

1. Zahájenie
3. Voľba návrhovej komisie
4. Plnenie prijatých uznesení
5. Prejednanie správy hlavnej kontrolórky obce
6. Oprava uznesenia 6/6/12/2010
7. Prejednanie nájomnej zmluvy na budovu bývalej školy
8. Prejednanie kupnopredajnej zmluvy pre výstavbu oddychovej zóny
9. Prejednanie žiadosti Vladimíra Oláha
10. Rôzne
11. Schválenie uznesenia
12. Záver


Počet zobrazení: 2801