Aktuality - všetky

Výberové konanie na hlavného kontrolóra obce

19. 01. 2024 - ...  >> čítaj viac

POZVÁNKA NA ROKOVANIE OZ DŇA 18.01.2024

11. 01. 2024 - V zmysle § 12, ods. č. 7 zákona 369/1990 Zb., starosta obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa ...  >> čítaj viac

3. Dlholúcky bál

09. 01. 2024 - ...  >> čítaj viac

Mapa

mapa

Partnerstvo MP - ČH

Partnerstvo MP ČH
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Partnerstva Muránska planina - Čierny Hron v rámci Grantového programu Naštartujme s Partnerstvom MP - ČH.

Aktuálne počasie

Počasie Muránska Dlhá Lúka online

Aktualita: Otvorenie Klubu dôchodcov

Dátum zverejnenia: 11. 04. 2011
Popis:
Dnes o 17.00 hod sa uskutočnilo slávnostné otvorenie KLUBU dôchodcov v našej obci v priestoroch bývalej základnej školy.

Slávnostný príhovor s bilanciou činnosti predniesla p. Margita Rusňáková, predsedníčka. Jej príhovor nájdete v prílohe. Na otvorenie KLUBU dôchodcov bol pozvaný starosta obce, Ing. Marek Nosko a poslanci obecného zastupiteľstva. V mene pozvaných hostí Ing. Marek Nosko poďakoval za pozvanie a poprial všetkým aktívnym dôchodcov veľa entuziazmu do ďalšej činnosti, ktorá sa v súčasnosti vyvíja pozitívnym smerom ako v prospech obce, tak v prospech všetkých mladých, ktorým členovia Klubu dôchodcom môžu byť príkladom životného elánu.

P. Štefanková, členka KLUBU dôchodcov po príhovore p. Rusňákovej a Ing. Mareka Noska, zavŕšila slávnostné otvorenie vinšom:

Čo máme si priať v tejto chvíli,
snáď iba to, by sme boli zdraví, živí.
By mohli sme miestnosť túto využívať dobrých rokov pár,
keď sme ju dostali od obce, my, dôchodcovia, ako dar.

Poďakovať chceme pánovi starostovi i obecnému zastupiteľstvu,
že sa tu stretávať môžeme a sľubujeme,
že v tejto miestnosti okrem relaxu aj činnosť vyvíjať budeme.

Príkladom pre mladých chceme byť,
nech vidia, že i v zrelom veku sa dá plnohodnotne žiť.

Keď nám už aj vrásky zdobia tvár a na hlave biely vlas,
ešte je dosť elánu v nás,
aby sme pre obec platnými občanmi boli,
hoc nás už sem tam aj čosi bolí.

Ruku k dielu pri propagácii i skrášľovaní našej obce chceme dať,
by z toho mohli sme všetci osoh mať.
Tak si prajme, by táto miestnosť nám, seniorom, slúžila,
by každého člena noha sme prísť túžila.

Stretávajme sa tu v dobrej nálade,
v počte hojnom
a odchádzajme s tadeto plní dojmov.
S pocitom dobrým, s nádejou,
že opäť sa tu stretneme v kruhu priateľov.

fotogaléria - KLUBU dôchodcov


Prílohy:

Príhovor predsedníčky JDS v Muránskej Dlhej Lúke

Počet zobrazení: 3321